Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2102
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35749563: A.B.INTERNATIONAL, s.r.o.
36749206: A.S.OKNO s.r.o.
36847844: A&T Schweissgesellschaft s.r.o.
36534609: AB SYSTEM s.r.o.
43839908: AC - LAN s.r.o.
36761150: ADA'S Group s.r.o.
44746547: ADMIRA 2004 s.r.o.
33939829: Adolf Medovčík
43904661: Adrián Igrényi
37558692: Adrián Kurucz - VILLADI
43797431: Adrián Paluška
43600450: Adriana Ganzer - ADORNO
37195417: Adriana Lörinczová
30998727: AFIS, spol. s r. o.
32415672: Ágota Novák - ATEX
36553581: AIF, s.r.o.
44228988: Aladár Fügedi
44151691: Alen Matkovič
36553859: ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
40528235: Alexander Bódis - BALEX