Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 267
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
35965665: AB GYN s.r.o.
44049218: ADOS - Pomocná ruka, s.r.o.
44048564: AMBRA MEDIC s.r.o.
43830609: Andrea Moráveková
36096245: BETLEHEM TRETIEHO TISÍCROČIA, n.f.
36096041: Bíró Lucián, n.f.
35979046: BO - DENT s.r.o.
36695203: BOMEDIK, s.r.o.
36292109: Bonaxon s.r.o.
42121451: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 14, Komárno
37971379: Centrum regionálneho rozvoja Podunajská nížina, n.o.
37970950: Centrum rozvoja, n.o.
36668842: CHIRAM, s.r.o.
37970887: COMENIUS - Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho-Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.
36668176: D.GROSS, s.r.o.
36096938: DAMARIS - ECAV, n.o.
36096741: Dedičstvo - TURUL - Hagyaték, n.o.
35976381: DERMAHELP, s.r.o.
00350303: Detský domov Kolárovo
35628383: Detský domov Komárno